2019 Blessing BOx 나눔 행사
2019-12-26 10:35:48
김윤오
조회수   119

DSC_3838.JPG

 

DSC_3924.JPG

 

DSC_3844.JPG

 

DSC_3849.JPG

 

DSC_3864.JPG

 

DSC_3886.JPG

 

DSC_3887.JPG

 

DSC_3892.JPG

 

DSC_3911.JPG

 

DSC_3919.JPG

 

DSC_3920.JPG

 

DSC_3921.JPG

 

DSC_3922.JPG

 

김광은.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102233791_02.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102233791_05.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102705222.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102705587.jpg

 

댓글

번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
14 2019 Blessing BOx 나눔 행사    김윤오 2019-12-26 119
13 2019 크리스마스 연합예배 2    김윤오 2019-12-26 85
12 2019 크리스마스 연합예배    김윤오 2019-12-26 83
11 2019 성탄 학습 세례식    김윤오 2019-12-22 77
10 2019 제자감사축제 3    김윤오 2019-11-28 120
9 2019 제자감사축제 2    김윤오 2019-11-28 100
8 2019 제자감사축제    김윤오 2019-11-28 90
7 2018년 상반기 교사 세미나 (파주 수양관)    김윤오 2018-06-05 1248
6 구역장공부    이성은 2018-05-10 576
5 오후예배 특송 제빵팀    이성은 2018-05-10 605
4 구역장공부    이성은 2018-05-10 464
3 유초등부(취학부) 봄소풍    이성은 2018-05-10 542
2 2018 4 1 부활절 학습 입교식    김윤오 2018-04-05 495
1 ㅌㅅㅌ    디모데 2017-09-07 398
1