2019 Blessing BOx 나눔 행사
2019-12-26 10:35:48
김윤오
조회수   519

DSC_3838.JPG

 

DSC_3924.JPG

 

DSC_3844.JPG

 

DSC_3849.JPG

 

DSC_3864.JPG

 

DSC_3886.JPG

 

DSC_3887.JPG

 

DSC_3892.JPG

 

DSC_3911.JPG

 

DSC_3919.JPG

 

DSC_3920.JPG

 

DSC_3921.JPG

 

DSC_3922.JPG

 

김광은.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102233791_02.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102233791_05.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102705222.jpg

 

KakaoTalk_20191226_102705587.jpg

 

댓글

번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
16 20201004- 유초등부 가정예배    김광은 2020-10-04 182
15 영아부 가정예배    김광은 2020-03-13 385
14 2019 Blessing BOx 나눔 행사    김윤오 2019-12-26 519
13 2019 크리스마스 연합예배 2    김윤오 2019-12-26 478
12 2019 크리스마스 연합예배    김윤오 2019-12-26 445
11 2019 성탄 학습 세례식    김윤오 2019-12-22 352
10 2019 제자감사축제 3    김윤오 2019-11-28 456
9 2019 제자감사축제 2    김윤오 2019-11-28 334
8 2019 제자감사축제    김윤오 2019-11-28 339
7 2018년 상반기 교사 세미나 (파주 수양관)    김윤오 2018-06-05 1476
6 구역장공부    이성은 2018-05-10 726
5 오후예배 특송 제빵팀    이성은 2018-05-10 765
4 구역장공부    이성은 2018-05-10 617
3 유초등부(취학부) 봄소풍    이성은 2018-05-10 720
2 2018 4 1 부활절 학습 입교식    김윤오 2018-04-05 631
1 2